fbpx Menu

Privacy Statement Flevo Solar Wash B.V.

Privacy statement Flevo Solar Wash B.V.

Met ingang van 25 mei 2018 is de zogenaamde Algemene verordening gegevensbescherming, of AVG van kracht. Flevo Solar Wash B.V. heeft haar procedures en systemen aangepast om te voldoen aan de hoge eisen die deze wet stelt.

Via onze website www.flevosolarwash.nl (hierna: ‘Flevo Solar Wash B.V.’) worden privacygevoelige gegevens, ofwel persoonsgegevens verwerkt.

Wij verwerken verschillende persoonsgegevens die u via de website aanlevert voor verschillende doeleinden. Hieronder geven wij u een overzicht van de doeleinden waarmee wij uw persoonsgegevens in onze administratie verwerken.

 • het afgeven van vrijblijvende adviezen en offertes met betrekking tot het reinigen van zonnepanelen;
 • het vastleggen van uw persoonsgegevens ten behoeve van het aangaan van een overeenkomst waarbij Flevo Solar Wash B.V. in uw opdracht zonnepanelen zal reinigen met de afgesproken frequentie;
 • het verwerken van uw persoonsgegevens ten behoeve van het versturen van facturen waarmee wij de door ons geleverde diensten aan u factureren;
 • het verwerken van uw sollicitatie, wanneer u via onze website bij ons solliciteert.

Een heel belangrijke eis van de AVG is, dat wij uw toestemming moeten hebben voor het gebruik van uw persoonsgegevens in ons systeem. Uw privacy wordt hierdoor nóg beter gewaarborgd.

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze website te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere dan de hiervoor omschreven doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Het betreft de volgende gegevens:

 • uw volledige naam;
 • uw adresgegevens;
 • eventuele afwijkende adresgegevens t.b.v. onze factuur;
 • uw mobiele en/of vaste telefoonnummer;
 • uw emailadres;
 • gegevens die u uit eigen beweging aan ons verstrekt (zoals de gegevens uit uw CV als u bij ons solliciteert).

De gegevens die u aan ons afgeeft worden niet langer bewaard dan nodig is om de door u gevraagde dienst aan u te leveren.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of uitgelezen. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld, worden cookies gebruikt. Op het moment dat u verder klikt op onze website, geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen in uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Wij maken uitsluitend gebruik van Google (Analytics, Adwords,).

Wij kunnen bovenstaande cookies voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website wordt gebruikt door het publiek;
 • het optimaliseren van onze diensten;
 • het afstemmen van content op onze website op basis van uw interesses en aan de hand van uw click- en surfgedrag.

Wij hebben geen controle op wat bovenstaande partijen zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze partij en hoe zij met cookies omgaan, verwijzen wij naar de privacyverklaring van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • doel gebonden toegangsbeperkingen;
 • controle op toegekende bevoegdheden.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die derden met uw gegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen of verwijderen van uw gegevens

Indien u via onze website aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt hiervoor per email contact met ons opnemen via administratie@flevosolarwash.nl.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wanneer u een privacy klacht wilt indienen kunt u hiervoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door via info@flevosolarwash.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 036-5371245.